Celé nariadenie pozemkových úprav Okresného úradu Senica, Pozemkového a lesného odboru, si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Príloha č. 1 k nariadeniu

Príloha č. 2 k nariadeniu