Celé oznámenie o zahájení vodoprávneho konania verejnou vyhláškou z 3.5.2019 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Situačný výkres k vyhláške si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.