Pozemkové spoločenstvo - URBÁR v Hradišti  pod Vrátnom oznamuje svojim členom, že Valné Zhromaždenie  sa uskutoční v sobotu 21.5.2022 o 15.00 h. v sále kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Účasť členov je nutná. Bude sa schvaľovať účtovná závierka a výplata podielov na zisku. Po skončení bude podané občerstvenie – poľovnícky guláš.

Celú pozvánku na Zhromaždenie Urbáru spolu s formulárom splnomocnenia vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu