Vytlačiť
Návštevy: 3405

Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 24. október 2021

Liturgický kalendár:

  1. október: 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. október: Svätí Šimon a Júda, apoštoli

31. október: 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rozpis sv. omší a úmyslov:

V stredu, 27. októbra o 18.00 h.: + Ján Tomiš, manželka Anna a syn Ján

V sobotu, 30. októbra o 18.00 h.: + Florián Kršteník, manželka Mária a ich rodičia

V nedeľu, 31. októbra o 9.30 h.: + Viliam Baláž, manželka Emília a dcéra Jarmila

• Budeme vďační za Vašu finančnú pomoc, ktorú je možné urobiť prevodom na farský účet. Číslo farského účtu je: SK80 0900 0000 0051 7325 3391.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom, Tel. 0908492470