Vytlačiť
Návštevy: 6345

Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 15.máj 2022

Liturgický kalendár:

  1. máj: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
  2. máj: Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

22. máj: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Rozpis sv. omší a úmyslov:

V stredu, 18. mája o 18.00 h.: + starí rodičia Pirohoví a Harajoví

Vo štvrtok, 19. mája o 18.00 h.: + Iveta Masárová – 1. výročie a + Viliam Masár – 1.  výročie

V sobotu, 21. mája o 18.00 h.: + Jozef Mikušovič, manželka Jozefína a rodičia

V nedeľu, 22. mája o 9.30 h.: + Ľudmila Chovancová, manžel Jozef a ich rodičia

• Farnosť Brezová pod Bradlom organizuje púť do Hronského Beňadika v sobotu, 4. júna. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo u pani Zdenky Líškovej.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom, Tel. 0908492470