Všeobecne záväzné nariadenie
č. 39/2015

o dani z nehnuteľností

Celé znenie VZN č. 39/2015 o dani z nehnuteľností si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.