Vytlačiť
Návštevy: 105

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 29/2011

Celé znenie návrhu dodatku o výške príspevkov v MŠ, ŠK a ŠJ si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.