Vytlačiť
Návštevy: 1086

Celé znenie návrhu VZN č. 42/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.