Bližšie informácie k špeciálnemu spôsobu hlasovania v spojených voľbách (do samosprávy obcí a krajov) 2022 nájdete po kliknutí tu.

Záujem o špeciálny spôsob hlasovania treba nahlásiť v úradných hodinách obce v termíne od 24.10.2022 - 28.10.2022 do 12:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie Márii Marečkovej telefonicky na č. 034/6581238.

Požiadavku na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky z iného dôvodu, ako je karanténa COVID-19 (napr. nevládna osoba, ťažko sa pohybujúca), možno nahlásiť aj v deň volieb.