Vytlačiť
Návštevy: 387

Záverečný účet Obce Hradište pod Vrátnom za rok 2018

si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohy k záverečnému účtu obce si môžete stiahnuť po kliknutí na ikony:

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy