Vytlačiť
Návštevy: 1667

Záverečný účet Obce Hradište pod Vrátnom za rok 2016

si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohy k záverečnému účtu obce si môžete stiahnuť po kliknutí na ikony:

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy