Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania. Informačný leták k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Rozšírený leták o sčítaní obyvateľov si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

Video pre nepočujúcich si môžete pozrieť po kliknutí tu.