Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2022

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO

3.1.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

4.1.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

5.1.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

7.2.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

8.2.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

9.2.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

7.3.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO

8.3.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO

9.3.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO

4.4.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO

5.4.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva

6.4.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.5.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.5.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.5.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.6.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.6.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.6.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.7.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.7.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

1.8.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.8.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.8.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.9.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.9.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.9.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.10.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.10.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.10.2022

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.11.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.11.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

9.11.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.12.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.12.2022

14.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.12.2022

14.00-17.00

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného v malom množstve bezplatne.

Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť na skládku do Jablonice za poplatok, do zberného dvora v Senici za poplatok alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina sa umiestňuje na zem – na miesto na to určené vo dvore obecného úradu bezplatne.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať drobný komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Separovaný odpad (plasty, kovy, sklo, jedlé oleje...) sa zbierajú mesačne po obci podľa rozpisu. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.