Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 13x a 16x v roku 2022
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
4.1.2022 áno áno nie
18.1.2022 áno nie nie
1.2.2022 áno áno nie
15.2.2022 áno nie nie
1.3.2022 áno áno nie
15.3.2022 áno nie nie
29.3.2022 áno áno áno
12.4.2022 áno nie áno
26.4.2022 áno áno áno
10.5.2022 áno nie áno
24.5.2022 áno áno áno
7.6.2022 áno nie áno
21.6.2022 áno áno áno
5.7.2022 áno nie áno
19.7.2022 áno áno áno
2.8.2022 áno nie áno
16.8.2022 áno áno áno
30.8.2022 áno nie áno
13.9.2022 áno áno áno
27.9.2022 áno nie áno
11.10.2022 áno áno áno
25.10.2022 áno nie áno
8.11.2022 áno áno nie
22.11.2022 áno nie nie
6.12.2022 áno áno nie
20.12.2022 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
13.1.2022 áno nie nie
27.1.2022 áno áno nie
10.2.2022 áno nie nie
24.2.2022 áno áno nie
10.3.2022 áno nie nie
24.3.2022 áno áno áno
7.4.2022 áno nie áno
21.4.2022 áno áno áno
5.5.2022 áno nie áno
19.5.2022 áno áno áno
2.6.2022 áno nie áno
16.6.2022 áno áno áno
30.6.2022 áno nie áno
14.7.2022 áno áno áno
28.7.2022 áno nie áno
11.8.2022 áno áno áno
25.8.2022 áno nie áno
8.9.2022 áno áno áno
22.9.2022 áno nie áno
6.10.2022 áno áno áno
20.10.2022 áno nie áno
3.11.2022 áno áno nie
17.11.2022 áno nie nie
1.12.2022 áno áno nie
15.12.2022 áno nie nie
29.12.2022 áno áno nie

 Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.