Základná škola s Materskou školou oznamuje, že prebieha zber papiera. Papier je možné doniesť do školy počas pracovných dní v čase od 7. do 15.00 hod. najneskôr do piatku 18.6.2021.

 Zber papiera po obci bude prebiehať 15.6.2021.