Vytlačiť
Návštevy: 575

Kam vyhodiť rúška a respirátory ?

"Problematikou sa ministerstvo životného prostredia intenzívne zaoberá. Rezort oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o stanovisko. Pre túto chvíľu platí, že použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu," uviedol hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Do triedeného odpadu nevyhadzujte ani papierové vreckovky, tie do modrých kontajnerov nepatria ani v bežnej situácii.

Ako správne zlikvidovať použité rúška a respirátory ?

"Použité rúška či respirátory treba dať do plastového obalu – tašky, vreca... Umyť si ruky, obal pevne uzavrieť a dať do nevytriedeného komunálneho odpadu. Následne si samozrejme opäť umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel," vysvetľuje Ferenčák.

Čím menej odpadu, tým lepšie .

Vírus sa nevyhýba ani pracovníkom zberových spoločností, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu, buďte preto ohľaduplní a dbajte viac ako inokedy na množstvo produkovaného odpadu a jeho správne triedenie.

 Ing. Peter Turza

         riaditeľ

Technické služby Senica, a.s.