Technické služby Senica oznamujú, že žlté vrecia na plasty na rok 2019 je možné vyzdvihnúť si na Obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom počas úradných hodín.