Technické služby Senica oznamujú občanom, že vo dvore obecného úradu Hradište pod Vrátnom bude umiestnený kontajner na nebezpečný odpad od pondelka 13.5.2019 od 12.00 hod. do štvrtka 16.5.2019 do 8.00 hod. Brána do dvora obecného úradu bude otvorená každý deň v čase od 7.00 do 19.00 hod.

Do kontajnera bude možné v tomto čase umiestňovať nebezpečný odpad, ako napríklad vyradené elektrické a elektronické zariadenia, farby obsahujúce nebezpečné látky, syntetické, motorové, prevodové oleje, mazivá, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, zariadenia obsahujúce fluór, chlór, atď.

Do kontajnera je zakázané umiestňovať pneumatiky!