Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 15x a 16x v roku 2019
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 15x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
8.1.2019 áno áno nie
22.1.2019 áno nie nie
5.2.2019 áno áno nie
19.2.2019 áno nie nie
5.3.2019 áno áno nie
19.3.2019 áno nie nie
2.4.2019 áno áno áno
16.4.2019 áno nie áno
30.4.2019 áno áno áno
14.5.2019 áno nie áno
28.5.2019 áno áno áno
11.6.2019 áno nie áno
25.6.2019 áno áno áno
9.7.2019 áno áno áno
23.7.2019 áno áno áno
6.8.2019 áno áno áno
20.8.2019 áno áno áno
3.9.2019 áno nie áno
17.9.2019 áno áno áno
1.10.2019 áno nie áno
15.10.2019 áno áno áno
29.10.2019 áno nie áno
12.11.2019 áno áno nie
26.11.2019 áno nie nie
10.12.2019 áno áno nie
24.12.2019 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 15x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
3.1.2019 áno áno nie
17.1.2019 áno nie nie
31.1.2019 áno áno nie
14.2.2019 áno nie nie
28.2.2019 áno áno nie
14.3.2019 áno nie nie
28.3.2019 áno áno áno
11.4.2019 áno nie áno
25.4.2019 áno áno áno
9.5.2019 áno nie áno
23.5.2019 áno áno áno
6.6.2019 áno nie áno
20.6.2019 áno áno áno
4.7.2019 áno áno áno
18.7.2019 áno áno áno
1.8.2019 áno áno áno
15.8.2019 áno áno áno
29.8.2019 áno nie áno
12.9.2019 áno áno áno
26.9.2019 áno nie áno
10.10.2019 áno áno áno
24.10.2019 áno nie áno
7.11.2019 áno áno nie
21.11.2019 áno nie nie
5.12.2019 áno áno nie
19.12.2019 áno nie nie

 Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.