Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2019

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.1.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

8.1.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

9.1.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.2.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.2.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.2.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.3.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.3.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.3.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

1.4.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.4.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.4.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.5.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.5.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.6.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.6.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.6.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

1.7.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.7.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.7.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.8.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.8.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.8.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.9.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.9.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.9.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

7.10.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

8.10.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

9.10.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

4.11.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

5.11.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

6.11.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

2.12.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.12.2019

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.12.2019

14.00-18.00

 

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného v malom množstve bezplatne.
Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť do zberného dvora v Senici alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina, konáre sa umiestňuje na zem vo dvore obecného úradu bezplatne.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.