Technické služby Senica oznamujú zmenu v organizácii vývozu plastov a tetrapakov. Nové vrecia si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

Bližšie informácie po rozkliknutí nižšie.