Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2018

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO, konáre

8.1.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

9.1.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

10.1.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.2.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.2.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.2.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.3.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

6.3.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

7.3.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

9.4.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

10.4.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

11.4.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.5.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

9.5.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.6.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.6.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.6.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.7.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.7.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.7.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

6.8.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.8.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

8.8.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

3.9.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

4.9.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

5.9.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

1.10.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

2.10.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

3.10.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

5.11.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

6.11.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina, konáre

7.11.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

3.12.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

4.12.2018

14.00-18.00

veľkoobjemový, DSO, konáre

5.12.2018

14.00-18.00

 

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného.
Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť do zberného dvora v Senici alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina, konáre sa umiestňuje na zem vo dvore obecného úradu bezplatne.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.