Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 15x a 16x v roku 2018
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 15x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
9.1.2018 áno áno nie
23.1.2018 áno nie nie
6.2.2018 áno áno nie
20.2.2018 áno nie nie
6.3.2018 áno áno nie
20.3.2018 áno nie nie
3.4.2018 áno áno áno
17.4.2018 áno nie áno
1.5.2018 áno áno áno
15.5.2018 áno nie áno
29.5.2018 áno áno áno
12.6.2018 áno nie áno
26.6.2018 áno áno áno
10.7.2018 áno áno áno
24.7.2018 áno áno áno
7.8.2018 áno áno áno
21.8.2018 áno áno áno
4.9.2018 áno nie áno
18.9.2018 áno áno áno
2.10.2018 áno nie áno
16.10.2018 áno áno áno
30.10.2018 áno nie áno
13.11.2018 áno áno nie
27.11.2018 áno nie nie
11.12.2018 áno áno nie
25.12.2018 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 15x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
4.1.2018 áno áno nie
18.1.2018 áno nie nie
1.2.2018 áno áno nie
15.2.2018 áno nie nie
1.3.2018 áno áno nie
15.3.2018 áno nie nie
29.3.2018 áno áno áno
12.4.2018 áno nie áno
26.4.2018 áno áno áno
10.5.2018 áno nie áno
24.5.2018 áno áno áno
7.6.2018 áno nie áno
21.6.2018 áno áno áno
5.7.2018 áno áno áno
19.7.2018 áno áno áno
2.8.2018 áno áno áno
16.8.2018 áno áno áno
30.8.2018 áno nie áno
13.9.2018 áno áno áno
27.9.2018 áno nie áno
11.10.2018 áno áno áno
25.10.2018 áno nie áno
8.11.2018 áno áno nie
22.11.2018 áno nie nie
6.12.2018 áno áno nie
20.12.2018 áno nie nie

Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.