Obec Jablonica upozorňuje občanov, aby nevyvážali akékoľvek odpady na zberný dvor do Jablonice, ktorý sa nachádza smerom na Cerovú. Tento Zberný dvor nie je smetisko, ani skládkou odpadu a slúži len pre občanov Jablonice. Za pochopenie ďakujeme.

Objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad v malom množstve môžu občania našej obce doviezť do dvora obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom v určených termínoch.
Väčšie množstvá odpadu možno zaviezť za poplatok na skládku Technických služieb Senica, ktorá sa nachádza v Jablonici smerom na Senicu, prípadne si objednať kontajner domov z Technických služieb Senica.
Malé množstvo konárov možno doviezť do dvora obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom v určených termínoch. Na väčšie množstvo konárov je možné objednať si na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom štiepkovač s obsluhou za poplatok.