Termíny zberu veľkoobjemového, biologicky rozložiteľného a drobného stavebného odpadu (DSO) vo dvore obecného úradu v roku 2023

Druh odpadu

Dátum zberu

Čas zberu

veľkoobjemový, DSO

4.1.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

18.1.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

1.2.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

15.2.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

1.3.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

15.3.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

29.3.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

12.4.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

26.4.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

10.5.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

24.5.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

7.6.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

21.6.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

28.6.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

19.7.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

2.8.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

16.8.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

30.8.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

13.9.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

27.9.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

11.10.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

25.10.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

8.11.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

22.11.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO

6.12.2023

13.00-17.00

veľkoobjemový, DSO, tráva, burina

20.12.2023

13.00-17.00

Veľkoobjemový odpad (napr. postele, matrace, dvere, okná, nábytok...) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera v malom množstve bezplatne.

DSO (betón, lepenka, obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť, strešná krytina, tehly, tehlová drvina, tvárnice, umakart, výkopová zemina) sa umiestňuje do veľkoobjemového kontajnera špeciálne na to určeného v malom množstve bezplatne.

Väčšie množstvá odpadu je možné odviezť na skládku do Jablonice za poplatok, do zberného dvora v Senici za poplatok alebo si objednať kontajner z Technických služieb Senica za poplatok.

Biologicky rozložiteľný odpad = tráva, burina (bez hliny a kameňov!) sa umiestňuje na zem – na miesto na to určené vo dvore obecného úradu v malom množstve bezplatne.

Konáre sa štiepkujú priamo u majiteľa. Službu štiepkovania si treba objednať na obecnom úrade.

Je prísne zakázané do dvora obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov alebo na zem umiestňovať drobný komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, papier, nebezpečný a elektronický odpad, jedlé oleje, šatstvo! Tieto sa zbierajú tak, ako doteraz, na jar a na jeseň, termíny zberu budú vopred vyhlásené. Separovaný odpad (plasty, kovy, sklo, jedlé oleje...) sa zbierajú mesačne po obci podľa rozpisu. Pneumatiky sa zbierajú v pneuservisoch.