Interval zberu a vývozu komunálneho odpadu s frekvenciou vývozu 26x, 13x a 16x v roku 2023
UTORKOVÉ VÝVOZY - VEĽKÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
3.1.2023 áno áno nie
17.1.2023 áno nie nie
31.1.2023 áno áno nie
14.2.2023 áno nie nie
28.2.2023 áno áno nie
14.3.2023 áno nie nie
28.3.2023 áno áno áno
13.4.2023 áno nie áno
25.4.2023 áno áno áno
9.5.2023 áno nie áno
23.5.2023 áno áno áno
6.6.2023 áno nie áno
20.6.2023 áno áno áno
4.7.2023 áno nie áno
18.7.2023 áno áno áno
1.8.2023 áno nie áno
15.8.2023 áno áno áno
29.8.2023 áno nie áno
12.9.2023 áno áno áno
26.9.2023 áno nie áno
10.10.2023 áno áno áno
24.10.2023 áno nie áno
7.11.2023 áno áno nie
21.11.2023 áno nie nie
5.12.2023 áno áno nie
19.12.2023 áno nie nie

 

ŠTVRTKOVÉ VÝVOZY - MALÉ VOZIDLO
Dátum Vývoz 26x/rok
oranžová nálepka
Vývoz 13x/rok
(osamelo žijúci)
ružová nálepka
Vývoz 16x/rok
(sezónni chalupári)
zelená nálepka
12.1.2023 áno nie nie
26.1.2023 áno áno nie
9.2.2023 áno nie nie
23.2.2023 áno áno nie
9.3.2023 áno nie nie
23.3.2023 áno áno áno
6.4.2023 áno nie áno
20.4.2023 áno áno áno
4.5.2023 áno nie áno
18.5.2023 áno áno áno
1.6.2023 áno nie áno
15.6.2023 áno áno áno
29.6.2023 áno nie áno
13.7.2023 áno áno áno
27.7.2023 áno nie áno
10.8.2023 áno áno áno
24.8.2023 áno nie áno
7.9.2023 áno áno áno
21.9.2023 áno nie áno
5.10.2023 áno áno áno
19.10.2023 áno nie áno
2.11.2023 áno áno nie
16.11.2023 áno nie nie
30.11.2023 áno áno nie
14.12.2023 áno nie nie
28.12.2023 áno áno nie

 Prípadná zmena sviatkových termínov bude ohlásená vopred.