Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje domácnosti, ktoré sú pripojené do verejnej vodovodnej siete a majú aj vlastné studne, prípadne vlastné vodárenské systémy, ktoré majú napojené na rozvod vody v dome, aby tieto dôsledne oddelili od prístupu do verejného vodovodu, vzájomne ich nezmiešavali a nepoužívali naraz.