Obec Hradište pod Vrátnom ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.6.2021 začala na základe žiadosti od Mgr. Alena Petrovičová, Čajkovského 21, 917 08 Trnava konanie na výrub drevín v zastavanom území obce v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom.

parc. č.: 371/3, 371/9

Zoznam drevín: tuja o celkovej ploche 20+30 m2

Dôvod výrubu:
plánované realizovanie oplotenia pozemku

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 dní odo dňa zverejnenia, t.j. najneskôr do 16.06.2021 písomne, alebo mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce
Hradište pod Vrátnom

Zverejnené: 09.06.2021