MUDr.Anna Olšovská, PLDD, ObZS  č.733,  90632    JABLONICA

           O Z N A M

Čerpanie dovolenky:  9.6.2021 - 16.6.2021
Zastupuje:
          MUDr.Markovičová Monika
          MUDr.Šulek Zdenko
          Poliklinika   Senica
Ordinačný čas: Pondelok - Piatok:7,30-10,30 hod.
               Utorok - 13,00 - 16,00 hod.