Uznesenie vlády SR č. 260/2021 zo dňa 14.mája 2021, ktorým sa ruší núdzový stav uplynutím 14.mája 2021 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Prenosy svätých omší je možné aj naďalej sledovať denne v televízii, rozhlase a na internete. Zoznam bohoslužieb môžete nájsť na stránke dokostola.sk po kliknutí tu.

Všetky aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na stránke úradu po kliknutí tu.

Ako nakladať s odpadom v čase pandémie koronavírusu si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Popis koronavíru COVID-19 a ako sa správať v čase pandémie si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Knižnica na obecnom úrade bude zatvorená do odvolania.

V prípade prejavov chrípky – bolesť hrdla, hlavy, nádcha, kašeľ, zvýšená teplota odporúčame kontaktovať svojho všeobecného lekára telefonicky.

Informácie k novému koronavírusu COVID-19 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na príslušnú ikonu.

Základné informácie

Čo robiť, ak prichádzate z postihnutých oblastí?

Ako znížiť riziko infekcie?