Celú výzvu Regionálnehu úradu verejného zdravotníctva v Senici na jarnú deratizáciu v termíne 8.4. - 17.5.2021 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu