Obecný úrad Hradište pod Vrátnom oznamuje občanom, že od nového roka 2011 bude zabezpečovať rozvoz stravy v obci pre tých občanov, ktorí budú mať zabezpečený dovoz stravy do budovy obecného úradu. Každý občan, ktorý si zabezpečí stravu, má povinnosť prihlásiť sa na obecnom úrade, aby obec vedela komu treba stravu priviezť.