Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hradišti pod Vrátnom oznamuje, že v termíne do odvolania bude materská škola zatvorená. Vyučovanie v základnej škole bude prebiehať na diaľku.