Vyjadrenie RVPS Senica týkajúce sa afrického moru ošípaných a potreby registrácie domáceho chovu ošípaných v termíne najneskôr do 23.10.2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu s formulárom na registráciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu