Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch budú niektoré rodinné domy v Hradišti pod Vrátnom bez dodávky elektrickej energie.

dňa 15.06.2020 v čase od 8:00 do 10:00 hod. súpisné čísla
81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 106/BL, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 123/OP, 125, 126, 126/VE, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 135/VE, 136, 136/VE, 137, 137/ZA, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151/ZA, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157/BL, 157/OP, 157/VE, 157/ZA, 158, 159, 160, 161, 163, 168, 168/ZA, 170, 171, 180, 182, 182/OP, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 218, 309, 321, 324, 332, 342, 350, 471/6, 6158/21, 6171

dňa 15.06.2020 v čase od 12:00 do 14:00 hod. súpisné čísla
LOKA MLYN HOLDOŠOV č. 53, 55

dňa 16.06.2020 v čase od 8:00 do 10:00 hod. súpisné čísla
1, 1/BL, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/ZA, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/BL, 36/ZA, 37/D1, 37/D2, 38, 40, 41, 42, 262, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 296/VE, 297, 298, 299, 300/BL, 312, 323, 330, 340, 4362/30 LOKA MLYN DOLNÝ č. 301 , 301/OP, 303, 304, 305, 305/BL, 336

dňa 16.06.2020 v čase od 12:00 do 14:00 hod. súpisné čísla
164, 165, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 196, 198, 199, 201, 203, 206, 207, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 219/BL, 221, 222, 223, 224, 224/OP, 225, 226, 227, 227/OP, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 234/ZA, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 307, 308, 310, 313/GA, 325, 326, 333, 334, 346, 371/3, 6287/8