Nakoľko detská lekárka MUDr. Adriana Balážová v Brezovej pod Bradlom od 1.4.2020 končí, zatvára ambulanciu. Rodičia, ktorí by mali záujem navštevovať detskú lekárku MUDr. Annu Olšovskú v zdravotnom stredisku v Jablonici, nech sa telefonicky ohlásia na tel. č. 034/6583 333 v pracovných dňoch od 8. do 11. hodiny.

MUDr.Anna Olšovská, PLDD Jablonica,Sídlisko č.733

Na základe vyhlásenia vlády SR - núdzového stavu pre zdravotníctvo v súvislosti s infekciou COVID -19:
- každý ,kto chce byť vyšetrený na detskej ambulancii- ešte pred rozhodnutím vyjsť z domu , musí
telefonicky kontaktovať lekára a až po telef. konzultácii bude vyšetrený
- dvere do ambulancie budú zamknuté, treba sa telefonicky kontaktovať ev. búchať na dvere !!!,
- č.t. 034/ 658 33 33.
- ak dieťa alebo  rodič -má:
- cestovateľskú anamnézu do 21 dní spätne
- alebo je v karanténe a  nevykazuje príznaky respiračnej infekcie známky ochorenia, môže byť
vyšetrený v ambulancii—ale dieťa a rodič musia mať nasadenú barierovú ochranu tváre !!!