Vyhlášku RÚVZ Senica platnú pre okresy Senica a Skalica od 23.12.2020 týkajúcu sa zákazu bohoslužieb a stretávania sa si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Prenosy svätých omší je možné aj naďalej sledovať denne v televízii, rozhlase a na internete. Zoznam bohoslužieb môžete nájsť na stránke dokostola.sk po kliknutí tu.

Všetky aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na stránke úradu po kliknutí tu.

Uznesenie vlády SR č. 718/2020 zo dňa 11.novembra 2020 týkajúce sa predĺženia núdzového stavu na 90 dní vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Vyhlášku ÚVZ SR zo dňa 6.novembra 2020 platnú po 2. kole testovania od 9.11.2020 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Na základe Uznesenia vlády SR č. 587 zo dňa 30.septembra 2020 bude na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav od 1.októbra 2020 od 6:00 hod. Oznámenie o vyhlásení núdzového stavu vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na ikonu.

TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom oznamuje priaznivcom športu, že majstrovské futbalové zápasy sa budú hrať bez účasti divákov.

Nové detské ihrisko pri kultúrnom dome je otvorené od 13.6.2020. Treba však dodržiavať hygienické predpisy, najmú dezinfekciu rúk. Dezinfekciu si treba priniesť so sebou.

Úradné hodiny na obecnom úrade sú od pondelka 8.6.2020 nasledovne: v pondelok a piatok v čase od 8. do 12. hod., v stredu v čase od 8. do 12. hod. a v čase od 13. do 17. hod.

V utorok a štvrtok sú nestránkové dni. Funguje však podateľňa na doručovanie písomností. Vstup do budovy obecného úradu je možný len v rúšku.

Starosta obce vyzýva občanov starších ako 65 rokov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia pred koronavírusom, nevychádzali zo svojich domov a záhrad. Zostať doma nie je hanba. Nákupy potravín, liekov, vybavovanie záležitostí na pošte a úradoch aby riešili prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov, susedov a priateľov. Ak sa nachádza v obci niekto, komu nemá kto pomôcť, prípadne potrebuje zabezpečovať teplé obedy, môže telefonicky kontaktovať obecný úrad denne v čase od 8.00 do 11.00 hod. na tel. č. 034/6581238 alebo pani Moniku Jánošovú na tel. čísle 0905165814. Taktiež vyzývame občanov, aby nechodili do obchodu každý deň, ale robili si nákupy na viac dní dopredu, nakupovať aby chodil vždy jeden člen rodiny a nakúpil pre celú rodinu.

Ako nakladať s odpadom v čase pandémie koronavírusu si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Popis koronavíru COVID-19 a ako sa správať v čase pandémie si môžete vo formáte PDF stiahnuť po kliknutí na ikonu.

Knižnica na obecnom úrade bude zatvorená do odvolania.

Starosta obce vyzýva občanov, aby v záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zamedzenia šírenia prenosného ochorenia zachovali rozvahu, trpezlivosť a disciplínu. Aby sa medzi sebou nestretávali, nezoskupovali, vôbec sa nestretávali s ľuďmi, ktorí do našej obce prišli z iných miest a obcí, najmä z už nakazených oblastí na Slovensku, dodržiavali minimálne dvojmetrový odstup od každej osoby a dbali na zvýšenú hygienu a dezinfekciu, aby obmedzili návštevy úradov, pošty, obchodných centier, reštauračných a pohostinských zariadení, zdržiavali sa podľa možnosti doma a pozorne sledovali usmernenia v masovo-komunikačných prostriedkoch – rádiu, televízii, internete.

V prípade prejavov chrípky – bolesť hrdla, hlavy, nádcha, kašeľ, zvýšená teplota, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára telefonicky.

Informácie k novému koronavírusu COVID-19 vo formáte PDF si môžte stiahnuť po kliknutí na príslušnú ikonu.

Základné informácie

Čo robiť, ak prichádzate z postihnutých oblastí?

Ako znížiť riziko infekcie?