Celú verejnú vyhlášku - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 09.01.2020 o 12.15 hod. líniovej stavby "45_SA_Prietrž, V227 ved., NNK, NNV, VNK, VNV" v katastrálnom území Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Bukovec si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.