Celú výzvu Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v termíne do 07.01.2020 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.