Celú výzvu Regionálnehu úradu verejného zdravotníctva v Senici na jesennú deratizáciu v termíne 1.10. - 30.10.2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu