Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 9.9.2019 08.00 hod.

Plné znenie odvolania si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.