Západoslovenská distribučná oznamuje, že sa bude vykonávať odpočet všetkých
elektromerov, a to od 12.8 do 18.8. 2019. V prípade neprítomnosti, aby občania vystavili stav elektromera na viditeľné miesto.