Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 3.7.2019 12.00 hod. do odvolania.

Plné znenie vyhlásenia si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.