Obec Hradište pod Vrátnom ďakuje všetkým, ktorí sa nenechali odradiť zlým počasím a zapojili sa do podujatia Čistý chotár 2019, cieľom ktorého bolo vyzbierať odpadky v prírode a v okolí štátnej cesty na území našej obce.

Do podujatia Čistý chotár sa zapojilo Poľovnícke združenie, Dobrovoľný hasičský zbor, poslanci obecného zastupiteľstva, TJ Družstevník Hradište a viacerí jednotlivci.
Spolu sa zúčastnilo 48 ľudí, ktorí vlastnoručne celkovo vyzbierali 21 tisíc litrov odpadu.
Špeciálne poďakovanie patrí najmä poľovníckemu združeniu, ktoré sa zapojilo najväčším počtom účastníkov, jeho členovia prispeli najväčším množstvom techniky na zber a zvážanie odpadu a na záver pripravili účastníkom chutné občerstvenie.
Obec Hradište pod Vrátnom ďakuje aj ostatným jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do čistenia našej obce v tomto roku, či už to bolo zbieraním odpadkov vo svojom okolí, zametaním ciest, čistením potokov, vyhrabávaním lístia a čistením verejných priestranstiev alebo iným spôsobom prispeli k skrášleniu našej obce.
Poďakovanie v neposlednom rade patrí všetkým slušným občanom, ktorí nevynášajú odpad do prírody a svojim príkladom a osvetou prispievajú k čistote nášho životného prostredia.