BVS, a. s., oznamuje obyvateľom a organizáciám:

dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

bude dňa:       18.4. 2019     v čase od:        8:00      hod.      do:     12:00     hod.

z dôvodu výmeny sekčného uzáveru na prívode do obce – nefunkčný uzáver, nedá sa odstaviť obec v prípade poruchy  . Dovoľujeme si požiadať obyvateľov a zástupcov organizácií, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Opravu sa budeme snažiť zrealizovať v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

Jedná sa o vyznačené územie na priloženej mape.