Informácie z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica v súvislosti s registráciou chovov zvierat si môžete stiahnuť vo formáte PDF nasledovne:

Najčastejšie orázky k registrácii chovu s 1 ošípanou po kliknutí na ikonu.

Novela po kliknutí na ikonu.

Usmernenie k registrácii farmy s ošípanými po kliknutí na ikonu.

Usmernenie- registrácia po kliknutí na ikonu.

Žiadosť o registráciu chovu po kliknutí na ikonu.

Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1 po kliknutí na ikonu.

Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2 po kliknutí na ikonu.

Viac informácii na RVPS Senica, tel. 034/6512881.