Celú výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice a garáže" si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.