Celú verejnú vyhlášku oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Výzva na realizáciu uložených opatrení na odvrátenie ohrozenia cestnej premávky na účelovej komunikácii Záhumnie v úseku  od s.č. 233 po s.č. 312 v k. ú. Hradište pod Vrátnom" si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.