Celé oznámenie Protokolu o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Trstín si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.