Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal oznámenie "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta (ZaD č. 3 ÚPN-M) Brezová pod Bradlom
- oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu"
. Celé znenie strategického dokumentu si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.