Pripomienky k zmene cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 je možné adresovať na jednotlivých dopravcov a na vedomie na Trnavskému samosprávnemu kraju v termíne do 25.09.2023. Podrobnosti vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu